Бира

Старобърно 5%

330 мл / 2.80 лв        500 мл / 3.00 лв

Амстел 5%

500 мл / 3.50 лв

Столично

5.4% Тъмно 500 мл / 4.00 лв

Хайнекен 4.4%

330 мл / 3.30 лв        500 мл / 3.80 лв

Леффе

Блонд – 6.6% / Дарк – 6.5% 330 мл / 4,30 лв

Радебергер 5%

330 / 3.30 лв.        500 мл /4.30 лв

Черновар

Светло – 4.9% / Тъмно – 4.5% 500 мл / 4,30 лв

Трипъл Кармелит

Монашеска бира 8.4%

330 мл / 6.50 лв

Ла Трап

Монашеска бира

Блонд – 6.5% / Дюбел – 7% / Куадрупел – 10%

330 мл / 6.50 лв

Рошфор

Монашеска бира

Трапистс 8 – 9.2% 330 мл / 6.50 лв

Трапистс 10 – 11.3% 330 мл / 7.00 лв

Дювел

Специална Белгийска бира – 8.5% 330 мл / 6 лв

Чери Шуф

Белгийска бира – 8% 330 мл / 6.00 лв

Мак Шуф

Белгийска бира – 6% 330 мл / 6.00 лв

Делириум Тременс

Специална Белгийска бира – 8.5% 330 мл / 7.00 лв

Гларус

Специален Английски Ейл – 4.6% 500 мл / 4.00 лв

Премиум – Пейл Ейл – 4.2% 500 мл / 4.00 лв

Клаустхалер класик

безалкохолна бира – 0% 330 мл / 3.00 лв

Heineken

безалкохолна бира – 0% 330 мл / 3.00 лв

Крадецът на ябълки

ябълков сайдер – 4,5% 500 мл / 3.00 лв