Бира

БИРА

Хайнекен 5%
500 мл / 4,00 лв.

Бира Морети 4,6%
500 мл / 3,50 лв.

Старобърно 5%
500 мл / 3,00 лв.

Загорка Ретро 4,5%
500 мл / 2,60 лв.

Столично тъмно 6,5%
400 мл / 3,50 лв.

Радебергер 5%
500 мл / 4,80 лв.

Бернард 3.8%
500 мл / 4,50 лв.

Бернард тъмно 5%
500 мл / 6,00 лв.

Гларус 4.2%
500 мл / 4,20 лв.

Черновар 4.9%
500 мл / 4,80 лв.

Лефе 6%
330 мл / 5,00 лв.

Монашеска бира Трипъл Кармелит 8.4%
330 мл / 7,00 лв.

Монашеска бира Ла Трап Блонд 6.5%
330 мл / 7,00 лв.

Монашеска бира Ла Трап Дюбел 7%
330 мл / 7,00 лв.

Монашеска бира Ла Трап Куадрупел 10%
330 мл / 7,00 лв.

Монашеска бира Рошфор Трапистс 11.3%
330 мл / 8,00 лв.

Белгийска бира Дювел 8.5%
330 мл / 6,00 лв.

Белгийска бира Мак Шуф тъмно 8%
330 мл / 6,00 лв.

Белгийска бира Делириум Тременс 8.5%
330 мл / 8,00 лв.

БЕЗАЛКОХОЛНА БИРА

Клаустхалер класик 0%
330 мл / 3,50 лв.